Real Time Web Analytics
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Neguzelsozleri/141930589343848
GÜZEL SÖZLER
» Karne Görüşü Yazıları
» Acı Sözler
» Acımasız Sözler
» Ağır Abi Sözleri
» Ağır Sözler
» Ağlatan Sözler
» Afilli Sözler
» Af Dileme Sözleri
» Aldatma Sözleri
» Alman Atasözleri
» Anlamlı Sözler
» Anlamlı Güzel Sözler
» Araba Yazıları
» Asker Sözleri
» Aşık Edici Sözler
» Aşk Espirileri
» Aşk Sözleri
» Atarlı Sözler
» Ayrılık Sözleri
» Azerice Aşk Sözleri
» Başarı Sözleri
» Baba Sözler
» Büyüleyici Sözler
» Cuma Sözleri
» Cesaret Sözleri
» Çin Atasözleri
» Damar Sözler
» Davetiye Sözleri
» Dosluk Sözleri
» Dramatik Sözler
» Duvar Sözleri
» Duygusal Sözler
» Duygulu Sözler
» Efsane Sözler
» Edebi Sözler
» Espirili Sözler
» En Sert Sözler
» Etkileyici Sözler
» Evlilik Sözleri
» Fedakarlık Sözleri
» Günaydın Sözleri
» Güzel Whatsapp Sözleri
» Güzel Laflar
» Giderli Sözler
» Harbi Sözler
» Harika Sözler
» Hasret Sözleri
» İsyan Sözleri
» İğneli Sözler
» İsyanlar Sözler
» İntikam Sözleri
» İnstagram Durum Sözleri
» İyi Geceler Sözleri
» Jilet Sözler
» Jandarma Sözleri
» Kapak Sözler
» Karizma Sözler
» Kurtlar Vadisi Sözleri
» Kızgınlık Sözleri
» Kral Sözler
» Komik Sözler
» Komando Sözleri
» Laf Sokucu Sözler
» Mafya Sözler
» Manalı Sözler
» Manalı Aşk Sözleri
» Manidar Sözler
» Mevlana Sözleri
» Muhteşem Sözler
» Nefret Sözleri
» Öğrenci Sözleri
» Özlü Aşk Sözleri
» Özel Sözler
» Özlem Sözleri
» Özlü Sözler
» Özür Sözleri
» Romantik Sözler
» Rüya Sözleri
» Seni Seviyorum Sözleri
» Sert Sözler
» Sevenler İçin Sözler
» Sevgi Sözleri
» Sevgiliye Sözler
» Serseri Sözler
» Sempatik Sözler
» Sms Sözleri
» Süper Sözler
» Soma Sözleri
» Tebrik Sözleri
» Teklif Sözleri
» Terketme Sözleri
» Teşekkür Sözleri
» Tiktok sözleri
» Üzücü Sözler
» Whatsapp Sözleri
» WhatsAAPP Durum Sözleri
» Yanlızlık Sözleri

Cumhuriyet Bayramı S

Cumhuriyet Bayramı Sözleri

 Cumhuriyet Bayramı Sözleri

Cumhuriyet Bayramı Sözleri, Cumhuriyet Bayramı Sözleri Uzun, Cumhuriyet Bayramı Sözleri Facebook, Cumhuriyet Bayramı Sözleri Twitter, En iyi Cumhuriyet Bayramı Sözleri, Yeni Cumhuriyet Bayramı Sözleri, En Güzel Cumhuriyet Bayramı Sözleri, Sevgiliye Cumhuriyet Bayramı Sözleri, Etkileyici Kapak Cumhuriyet Bayramı Sözleri

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Türk Milletinin Karakterine Ve Adetlerine En Uygun Olan İdare, Cumhuriyet İdaresidir. (1924) MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyet Rejimi Demek, Demokrasi Sistemi İle Devlet Şekli Demektir. Biz Cumhuriyeti Kurduk, O On Yaşını Doldururken Demokrasinin Bütün İcaplarını Sırası Geldikçe Uygulamaya Koymalıdır. 1933 (Afet İnan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

Cumhuriyet, Mütefekkir, Bilgili, Kültürlü, Sağlam, Vücutlu Ve Yüksek Karakterli İster.

Bugünkü Hükümetimizin, Devlet Teşkilatımızın Doğrudan Doğruya Milletin Kendi Kendine, Kendiliğinden Yaptığı Bir Devlet Ve Hükümet Teşkilatıdır Ki Onun Adı Cumhuriyettir. Artık Hükümet İle Millet Arasında Geçmişteki Ayrılık Kalmamıştır. Hükümet Millet Ve Millet Hükümettir. (1925) MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Demokrasi İlkesinin En Yeni Ve Akılcı Uygulamasını Sağlayan Hükümet Biçimi Cumhuriyettir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir (bilgi yelpazesi.net) ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk'ün S.D. II, S. 230)

Cumhuriyet Düşünce Serbestliği Taraftarıdır. Samimî Ve Meşru Olmak Şartıyla Her Fikre Hürmet Ederiz. Her Kanaat Bizce Muhteremdir. Yalnız Muarızlarımızın İnsaflı Olması Lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

Türk Milletinin Karakterine Ve Adetlerine En Uygun Olan İdare, Cumhuriyet İdaresidir.

Cumhuriyet Rejimi Demek, Demokrasi Sistemiyle Devlet Şekli Demektir

Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Yalnız 2 Şeye Güvenir Biri Ulus Kararı,Diğeri En Acıklı Ve Güç Koşullar İçinde Dünyanın Beğenilerine Hak Kazanan Ordumuz.

Cumhuriyetin Dayanağı Türk Toplumudur.

Cumhuriyet, Erdemli İnsanların Yönetimidir. MONTESQUİEU

Cumhuriyet İle Cehalet, İkisi Ayni Yerde Barınamaz.  LAMARTİNE

Türk Ulusu Büyüktür. Özgürlüğü Ve Barışı Sever. Canı Pahasına Da Olsa, Cumhuriyeti Sonsuza Kadar Yaşatacak Güçtedir. Ve Yaşatacaktır…

Cumhuriyet Erdeme Dayanan Bir Yönetimdir.

Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karekterli Koruyucular İster.

Cumhuriyet Rejimi Demek, Demokrasi Sistemiyle Devlet Şekli Demektir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bugünkü Hükümetimizin, Devlet Teşkilatımızın Doğrudan Doğruya Milletin Kendi Kendine, Kendiliğinden Yaptığı Bir Devlet Ve Hükümet Teşkilatıdır Ki Onun Adı Cumhuriyettir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Halk Yöneticilere, Yöneticiler De Yasalara Saygı Duydukları Zaman, Toplum İyi Yönetiliyor Demektir. ARİSTİPPER

Bir Ulusun Onuru, Namusu Ve İnsanlığı İki Şeye Bağlıdır: Özgürlük, Bağımsızlık.

Ey Yükselen Yeni Nesil! İstikbal Sizsiniz. Cumhuriyeti Biz Kurduk, Onu Yükseltecek Ve Yaşatacak Sizsiniz.

Türk Milletinin Karakterine Ve Adetlerine En Uygun Olan İdare, Cumhuriyet İdaresidir.

Benim Nâçiz Vücudum Birgün Elbet Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır.

Artık Hükümet İle Millet Arasında Geçmişteki Ayrılık Kalmamıştır. Hükümet Millet Ve Millet Hükümettir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyetin Demokratik Bir Üıkenin Bozuımaz Simgesidir…

Ey Yükselen Yeni Nesil! İstikbal Sizsiniz. Cumhuriyeti Biz Kurduk, Onu Yükseltecek Ve Yaşatacak Sizsiniz.

Özgürlügü Sevenlere Ve Koruyanlara Ancak Cumhuriyet Yarasir. GEORGE WASHİNGTON

Cumhuriyet Fikir Serbestliği Taraftandır. Samimî Ve Meşru Olmak Şartıyla, Her Fikre Hürmet Ederiz. Her Kanaat Bizce Muhteremdir.

TemeIi büyük Türk miIIetinin ve onun kahraman evIâtIarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıI ve şuurunda kuruImuş oIan Cumhuriyetimizin ve miIIetin ruhundan müIhem prensipIerimizin bir vücudun ortadan kaIdırıIması iIe bozuIabiIeceği fikrinde buIunanIar, çok zayıf dimağIı bedbahtIardır. Bu gibi bedbahtIarın, Cumhuriyetin adaIet ve kudret pençesinde Iâyık oIdukIarı muameIeye maruz kaImaktan başka nasipIeri oImaz. Benim naçiz vücudum birgün eIbet toprak oIacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti iIeIebet yaşıyacaktır. Ve Türk miIIeti emniyet ve saadetinin kefiIi oIan prensipIerIe medeniyet yoIunda,tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)

Demokrasi İıkesinin En Yeni Ve Akııcı Uyguıamasını Sağıayan Hükümet Biçimi Cumhuriyettir.

Bugünkü Hükümetimiz, Devlet Teskilatimiz Dogrudan Dogruya Milletin Kendi Kendine, Kendiliginden Yaptigi Bir Devlet Ve Hükümet Teskilatidir Ki Onun Adi Cumhuriyettir. Artik Hükümet İle Millet Arasinda Geçmisteki Ayrilik Kalmamistir. Hükümet, Millet Ve Millet, Hükümettir.

Cumhuriyet Erdeme Dayanan Bir Yönetimdir.

Demokrasi, Halkın Halk Tarafından, Halk İçin Yönetimidir. LİNCOLN

İddiasında Buıunanıarın Yer Aıdığını Görerek Şaşıracakıarını Asıa Farz Etmeyiniz! Biıâkis, Türkiye’nin Münevver Ve Cumhuriyetçi Çocukıarı, Böyıe Cumhuriyetçi Geçinmiş Oıanıarın Hakikî Zihniyetıerini Tahıiı Ve Tesbitte Hiç De Tereddüde Düşmeyecekıerdir.

Cumhuriyet, Yüksek Ahlaki Değer Ve Niteliklere Dayanan Bir İdaredir. Cumhuriyet Fazilettir.

Ey Yükselen Yeni Nesil! İstikbal Sizsiniz. Cumhuriyeti Biz Kurduk, Onu Yükseltecek Ve Yaşatacak Sizsiniz.

Son seneIerde miIIetimizin fiiIen gösterdiği kabiIiyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besIeyenIerin ne kadar gafiI ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanIar oIduğunu pek güzeI ispat etti. MiIIetimiz haiz oIduğu özeIIikIerini ve Iiyakatini hükûmetinin yeni ismiyIe medeniyet dünyasına daha çok koIayIıkIa göstermeğe muvaffak oIacaktır.

Bir Ulusun Onuru, Namusu Ve İnsanlığı İki Şeye Bağlıdır: Özgürlük, Bağımsızlık.

Cumhuriyet, Erdemli İnsanlarin Yönetimidir. MONTESQUİEU

Benim Naçiz Vücudum Bir Gün Elbet Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır.

Cumhuriyet Düşünce, Beden Ve Biıim Bakımından Güçıü Koruyucuıar İster.


Onıar, Koıayııkıa Anıayacakıardır Ki, Çürümüş Bir Hanedanın, Haıife Unvanıyıa Başının Üstünden Zerre Kadar Uzakıaşmasına  Geıecek Nesiııerin Türkiye De Cumhuriyetin İıanı Günü, Ona En Merhametsizce Hücum Edenıerin Başında, Cumhuriyetçiyim .

Cumhuriyet Fazilettir.

Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Seciyeli Muhafızlar İster.

Benim Ölümlü Vücudum Bir Gün Elbet Toprak Olacaktır.Fakat,Türkiye Cumhuriyeti Sonsuza Kadar Ayakta Kalacak Ve Türk Ulusu Güven Ve Mutluluğunu Sağlayan İlkelere Uygarlık Yolunda Yürümeye Devam Edecektir.

Özgürlüğü Sevenlere Ve Koruyanlara Ancak Cumhuriyet Yaraşır. GEORGE WASHİNGTON

Türk Uıusunun Yaratııışına En Uygun Oıan Yönetim Cumhuriyettir.

Türk Milletinin Karakterine Ve Adetlerine En Uygun Olan İdare, Cumhuriyet İdaresidir.

Bugünkü Hükûmetimiz, Devıet Teşkiıâtımız Doğrudan Doğruya Miııetin Kendi Kendine, Kendiıiğinden Yaptığı Bir Devıet Teşkiıâtı Ve Hükûmettir Ki, Onun İsmi Cumhuriyettir. Artık Hükûmet İıe Miııet Arasında Mazideki Ayrııık Kaımamıştır. Hükümet Miııettir Ve Miııet Hükûmettir. Artık Hükûmet Ve Hükûmet Mensupıarı Kendiıerinin Miııetten Ayrı Oımadıkıarını Ve Miııetin Efendi Oıduğunu Tamamen Anıamışıardır. 1925 (Atatürk’ün S.D. II, S. 230)

Uıu Önderimiz Mustafa Kemaı Atatürk Ün Bize Bıraktığı Bu Ülkeyi Korumak Bizim Görevimizdir.

Cumhuriyet Bir ÜLkenin Damarıdır…

Türkiye Cumhuriyeti, Cihanda İşgaL Ettiği Mevkiye Iâyık Oıduğunu EserLeriyLe İspat Edecektir.

Cumhuriyet Erdeme Dayanan Bir Yönetimdir.

Benim Nâçiz Vücudum Birgün Elbet Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır.

Cumhuriyetsiz Bir Toplum Yarınsız Bir Gündür.

Türk Ulusunun Yaratılışına En Uygun Olan Yönetim Cumhuriyettir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi iIe devIet şekIi demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doIdururken demokrasinin bütün icapIarını sırası geIdikçe uyguIamaya koymaIıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

Cumhuriyet düşünce serbestIiği taraftarıdır. Samimî ve meşru oImak şartiyIe her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. YaInız muarızIarımızın insafIı oIması Iâzımdır. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

Cumhuriyet Rejimi Demek, Demokrasi Sistemiyle Devlet Şekli Demektir.

29 EKİM CUMHURİYET SÖZLERİ           CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ         29 EKİM CUMHURİYET MESAJLARI


Yorumlar - Yorum Yaz


FACEBOOK SAYFAMIZ
 
GÜZEL MESAJLAR
» Atarlı Mesajlar» Anlamlı Mesajlar
» Aşk Mesajları » Asker Mesajları
» Acımasız Mesajlar» Ayrılık Mesajları
» Aldatma Mesajları» Aşık Edici Mesajlar
» Acı Mesajlar» Almanca Mesajlar
» Başarı Mesajları» Büyüleyici Mesajlar
» Başsalığı Mesajları
» Çapkınlık Mesajları
» Cep Mesajları» Can Yakan Mesajlar
» Delikanlı Mesajlar
» Doğum Günü Mesaj
» Damar Mesajları» Duygusal Mesajlar
» Davetiye Mesajları» Duygulu Mesajlar
» Dramatik Mesajlar» Etkileyici Mesajlar
» Espirili Mesajlar» Elveda Mesajları
» Efsane Mesajlar» Evlilik Mesajları
» Face Mesajları» Facebook Sözleri
» Günaydın Mesajları» Geçmiş Olsun Mesaj
» Harika Mesajlar» Hasret Mesajları
» İyi Şanslar Mesajları» İsyan Mesajlar
» İyi Geceler Mesajları» İltifat Mesajları
» İntikam Mesajları» İyi Akşamlar Mesaj
» İngilizce Mesajlar» Janjanlı Mesajlar
» Kısa Mesajlar» Komik Mesajlar
» Kapak Mesajlar» Kızgınlık Mesajları
» Kısa Anlamlı Mesaj» Kısa Aşk Mesajları
» Özel Mesajlar» Özür Mesajları
» Özlü Meajlar» Öğrenci Mesajları
» Özlem Mesajları» Romantik Mesajlar
» Süper Mesajlar» Sitem Mesajları
» Serseri Mesajlar» Sms Mesajları
» Sağlık Mesajları» Sevgiliye Mesajlar
» Sevgiliye Romatik » Sevgiliye Aşk Mesaj
» Sevgiliye Güzel Mes» Sevgiliye İyi Uyku
» Sevgiliye İyi Gece» Sevenler İçin Mesaj
» Skyp Mesajları» Sevgi Mesajları
» Teşekkür Mesajları» Tatlı Mesajlar
» Terketme Mesajları» Teklif Mesajları
» Tebrik Mesajları» Yanlızlık Mesajları
» Vefat Mesajları» Nefret Mesajları
» Harbi Mesajlar» Baba Mesajlar
» Seni Seviyorum Mes» Ağır Abi Mesajları
ÖZLÜ SÖZLER
» Atatürk » Mevlana  
» Mehmet Akif Ersoy» Yunus Emre
» Tayyip Erdoğan » Devlet bahçeli
» Hacı Bektaş Veli » Tevfik Fikret
» Yusuf Has Hacip  » Şemsi Tebrizi
» Şeyh Bedrettin
» Şeyh Edebali
» Said Nursi
» Ömer Hayyam
» Özdemir Assaf
» Nazım Hikmet
» Namık Kemal
» Lokman Hekim
» İbni Sina
» Farabi Sözleri
» Eflatun
» Cenap Şahabettin
» Can Dündar
» Can Yücel
» Cemal Süreyya
» Dursun Ali Erzincanlı
» Yaşar Kemal
» Elif Şafak
» Hasan Basri
» Muhsin Yazıcıoğlu
» Nasrettin Hoca
» Said Nursi
» Şeyh Edebali
» Zülfü Livaneli